Trycket i seglet blir för stort och Kalle satsar på en laydown...

Previous - Next

Copyright ©2001 All rights reserved.
Created by Petter Sevenius