I Simonstown blev vi tvingade att vända om pga elden. Skrämmande var att
bränderna troligen var anlagda Afrikaaner som ville bränna ner kåkstäder...

Previous - Next

Copyright 2000 All rights reserved.
Created by Petter Sevenius